# عرض_تبریک

خبرهای خوش

  *کسـب مــدال طـــلای سـازمان جـهانـــی مالکـــیت فکـــــری (WIPO) به عنوان برتــریــــــن مختــــــرع جـــــــوان 2013 * و *مبتکــــر بـرگـزیـــــده 26میـن جشـنـواره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید