# خبر_فوت

مجلس ترحیم استاد قرآن و تدین مرحوم حاج آقا فریدون شیخ حسنی

انالله و انا الیه راجعون با نهایت تاْسف و تاْثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان آقای فریدون شیخ حسنی فرزند مرحوم ابوالبشر شیخ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید