... اخبار شورای اسلامی روستای تکیه ناوه مورخ 17/9/92

صورتجلسه دهیاری و شورای اسلامی روستای تکیه ناوه طالقان در ساعت 15 مورخه 17/9/1392 با حضور کلیه اعضای شورا و دهیار محترم برگزار گردید و با تبادل نظر و پیشنهادات واصله موارد ذیل با اتقاق کلیه آرا جهت عمران و آبادانی روستا به تصویب رسید:

 رئوس کار های انجام شده :

 استخدام قراردادی نگهبان جهت تامین نگهبانی و حراست روستا بصورت 4 ماهه از 10/9/1392 لغایت 10/1/1393و حقوق پرداختی خالص مبلغ هفتصد هزار تومان . مفاد قرارداد در دو نسخه تنظیم و لازم اجراست و مکان نگهبانی بازسازی ومرمت گردیده و کلیه وسایل مورد نیاز تامین و لیست شده و تحویل مشارالیه گردید. مقدار نفت مورد مصرف زمستانی روستا خریداری و از دو طریق هم دیاران محترم می توانند تهیه فرمایند:  1- ار طریق حاج محمد شیخ حسنی و 2- از طریق آقای بهجو علیشیری که ایشان تقبل حمل تا درب منزل را هم  بعهده می گیرند.

جمع آوری زباله در سطح روستا از طریق پیمانکار مربوطه آقای بهجو علیشیری. اطلاع رسانی و فرهنگسازی جهت بهینه مصرف آب شرب در طول پنج ماهه سال . برگزاری مراسم شهدا و جلسات متعدد با معتمدین و متخصصین و صاحب نظران روستا،وپیگیری مجدانه نامه های ارسالی به ادارات شهرستان و استان . نصب پلاکارد وارسال پیامک به مناسبت های مذهبی در طول سال .

رئوس فعالیتهای آینده  در دستور کار: 1- مرمت پل رو گذر سمت عالیسر در جوار امامزاده (ع). 2- باز سازی سنگ فرش پسی دره و دیوار کشی سمت غرب دره تا باغ آقای احدا... علیشیری . 3- زیر سازی برخی از تیرهای برق معابر و تعامل با بنیاد مسکن روستایی جهت جداول و آسفالت معابر. 4- لکه گیری آسفالت جاده روستا و نصب اعلائم راهنمایی در طول جاده . 5- لایروبی نهرهای فرعی کشاورزی و منبع آب شرب و حوضچه های آب شرب. 6- تهیه ونصب تابلو ورودی و تابلو نگهبانی جهت زائرین. 7- زیرسازی و آسفالت جاده مشترک شهراسر و تکیه ناوه با تعامل شوراهای شهراسر ،تکیه ناوه و عالیسرو بخشداری مرکزی. 8- ساخت حوضچه آب شرب چشمه شرعی باغ و لوله کشی آن به تجمیع آب شرب فعلی . 9- ساخت منبع جدید آب شرب در زمین اهدایی مرحوم احمد علیشیری . این جلسه باحضور کلیه افراد شورا و دهیار محترم در سه نسخه تهیه وتنظیم گردیدو لازم اجراست.

شورای اسلامی تکیه ناوه طالقان : جناب آقایان  حسن شیخ حسنی:رئیس ...  محمد علیشیری : نایب رئیس ...  مسعود علیشیری : امور مالی ودبیر ...  دهیار :مجید امیرخانی

رونوشت: 1- بخشداری محترم جهت استحضار. 2- دهیاری محترم

/ 0 نظر / 68 بازدید