عرض تسلیت

بدینوسیله خبر درگذشت ناگهانی مرحوم آقای " بهمن کیمیانژاد " فرزند مرحوم آقای دارابعلی شیخ حسنی و حاجیه خانم گلستان شیخ حسنی را به برادر بزرگوارشان جناب آقای سیاوش کیمیانژاد عرض تسلیت نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

/ 0 نظر / 48 بازدید