پست های ارسال شده در دی سال 1396

گزارش مالی عملکرد شش ماهه شورای تکیه ناوه

  صورت پـــرداختِـــی به پـیـمـانـکـارجمع آوری زبـــــا لـــــــه  در سطح روستای تـــکیـــــه نــــــاوه مبلغ بریال ردیف تـــاریـخ مــبــلـغ   شـــــــــــــــــر ح 1 14/6/1392 600000   به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله 2 14/6/1392 200000   به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید