پست های ارسال شده در بهمن سال 1394

خبرهای خوش

  *کسـب مــدال طـــلای سـازمان جـهانـــی مالکـــیت فکـــــری (WIPO) به عنوان برتــریــــــن مختــــــرع جـــــــوان 2013 * و *مبتکــــر بـرگـزیـــــده 26میـن جشـنـواره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

مجلس ترحیم استاد قرآن و تدین مرحوم حاج آقا فریدون شیخ حسنی

انالله و انا الیه راجعون با نهایت تاْسف و تاْثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان آقای فریدون شیخ حسنی فرزند مرحوم ابوالبشر شیخ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 49 بازدید