گزارش مالی عملکرد شش ماهه شورای تکیه ناوه

 

صورت پـــرداختِـــی به پـیـمـانـکـارجمع آوری زبـــــا لـــــــه  در سطح روستای تـــکیـــــه نــــــاوه

مبلغ بریال

ردیف

تـــاریـخ

مــبــلـغ

 

شـــــــــــــــــر ح

1

14/6/1392

600000

 

به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله

2

14/6/1392

200000

 

به محمد افغانی      "       "            "

3

21/6/1392

300000

 

به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله

4

29/6/1392

400000

 

به محمد افغانی      "       "            " در دو مرحله

5

29/6/1392

600000

 

به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله در دو مرحله

6

5/7/1392

300000

 

به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله

7

5/7/1392

200000

 

به محمد افغانی      "       "            "

8

10/7/1392

100000

 

خرید مشما جهت جمع آوری زباله

9

10/7/1392

95000

 

خرید دستکش جهت جمع آوری زباله

10

18/7/1392

600000

 

به بهجو علیشیری بابت جمع آوری زباله در دو مرحله

11

18/7/1392

400000

 

به متین افغانی      "       "            " در دو مرحله

 

      جمع:  3795000    پرداختی کل از جمع آوری زباله از مورخه اول شهریور لغایت اول آبان 92

 

 

صورت پـــرداختِـــی شورا بابت هزینه های انجام شده:

مبلغ بریال

ردیف

تـــاریـخ

مــبــلـغ

 

شـــــــــــــــــر ح

1

5/6/1392

5000000

 

به بهجو علیشیری بابت خرید تانگرتوزیع نفت

2

11/6/1392

2000000

 

به بهجو علیشیری بابت تعمیر خودرو نیسان

3

21/6/1392

380000

 

خرید نوشت افزارطبق فاکتور

4

29/6/1392

1000000

 

به مجید امیرخانی (دهیار)بابت افتتاح حساب

5

21/6/1392

 

250000

وجه دستی به حاج حسن شیخ حسنی بابت خرجکرد- درشهرک

6

29/6/1392

580000

 

خرید لوازم اداری توسط مسعود علیشیری طبق فاکتور

7

 

18/7/1392

3795000

 

جمع آوری زباله طبق لیست

8

 

20/7/1392

2700000

 

هزینه های انجام شده توسط آقای مسعود علیشیری طبق گزارش مالی

9

22/7/1392

400000

 

هزینه ناهار شوراو دهیار در ماموریت اداری -شهرک ازساعت8 الی 19

10

30/7/1392

2000000

 

همیاری به پ......... پایین طالقان

11

22/8/1392

 

3000000

بابت هزینه های ضروری آتی و حوادث غیر مترقبه به حاج محمد شیخ حسنی

12

22/8/1392

500000

 

بابت نگهبانی  از خانم نازخاتون نوروزی وجه به حاج محمد شیخ حسنی

13

25/8/1392

6000000

 

هزینه های ایاب و ذهاب

14

 

2/9/1392

4300000

 

خرید نفت سفید جهت مصارف روستا

15

18/9/1392

110000

 

چاپ بنر مرحوم حسین امیرخانی

 

                                  

        جمع:   32015000 هزینه هاو پرداختی کل شورا از مورخه اول شهریور لغایت اول دی 92

 

 

 

وجــــوه دریافتـــی  شـــورا  از منـابـع مختـلـف :  تا تاریخ   15/10/1392

مبلغ بریال

ردیف

نام و نام خانوادگی

مــبــلـغ

 

شـــــــــــــــــر ح

1

حاج ابوالحسن شیخ حسنی

 

1500000

بابت آب بهای مصرفی

2

حاج ابوالحسن شیخ حسنی

 

1000000

بابت خود یاری

3

خانم نازخاتون نوروزی

 

300000

بابت آب بهای مصرفی

4

"  نازخاتون نوروزی

 

500000

بابت نگهبانی  به حاج محمد شیخ حسنی پرداخت شد

5

"  نازخاتون نوروزی

 

500000

بابت زباله

6

آقای حسین سلاجقه

 

200000

بابت آب بهای مصرفی

7

"  حبیب ا... شیخ حسنی

 

200000

بابت آب بهای مصرفی

8

"  عظیم علیشیری

 

2000000

بابت خرید زمین

9

"  عظیم علیشیری

 

5000000

بابت انشعاب آب

10

"شمسعلی شیخ حسنی

 

6500000

دریافتی از حاج حسن  شیخ حسنی

11

خانم شهین روستایی

 

5000000

بابت انشعاب آب

12

 

"  شهین روستایی

 

1000000

پیش پرداخت درمجوز ساخت مسکن در همنده

13

 

"  بنفشه امیرخانی

300000

بابت آب بهای مصرفی

14

 

دریافتی از کوه

30000000

از طریق آقای مطلبی

        جمع:   54000000 دریافتی کل شورا از مورخه اول شهریور لغایت 15 دی 92

کل دریافتی –  کل  پرداختی  =  باقیمانده                                   

موجودی صندوق   (  خالص دریافتی  ) 21985000=32015000-54000000

 

 با تشکر

مسعود علیشیری

دبیر و امور مالی شورای اسلامی تکیه ناوه

/ 0 نظر / 75 بازدید