... اعتراض به سازمان منابع طبیعی

سرزمین نیاکانمان؛ طالقان چه خواهد شد. وای بر ما که امروز در برابر این فاجعه ساکت نشسته ایم و دم بر نمی آوریم. ما را چه شده است؟

زمین های ابا اجدادیمان را داریم از دست میدهیم و تمام اراضی دیمی زار را اداره منابع طبیعی جز اراضی ملی اعلام کرده است  و متاسفانه شورای محترم روستای تکیه ناوه  در  وقت سالهای ۱۳۷۹ و بعد از آن بدون مطالعه و مشورت فرم های  زمینهای غیر قابل کشت روستا را جهت واگذاری  به اداره منابع طبیعی  امضا نمودند .

 حال با تاسیس طرح مشارکت مردمی  آتیه سبز  توسعه روستایی تکیه ناوه طالقان ، تازه متوجه شدیم چه کلاه بزرگی به مردم شریف تکیه ناوه آورده اند و بیش از دو سوم  زمین های مزبور که در حال حاضر روز به روز ارزش اقتصادی پیدا میکند را از دست داده ایم .

عزیزان خطر در کمین است  باید همه مردم روستای با هم ید ومتحد شوند تا بتوانیم از حقانیت  مان دفاع کنیم ،  مانند  معدن سنگ  نواکوه  ننشینیم و آنان کوه را به تاراج و یغما ببرند و ما نظازه گر خرابی و  از بین رفتن و خشک شدن چشمه های حیاتی روستا که این چشمه ها آب شرب و  آب کشاورزی روستایمان را تامین میکندباشیم .

 اکنون نیز شورای و هیات مدیره شرکت تعاونی طرح آتیه سبز  برای ساخت اصطبل با اداره منابع طبیعی درگیر است وبه دادگاه و شکایت کشیده شده و آنها مدعی اند که  زمینی که ما در آن اصطبل  احداث نمودیم متعلق به منابع طبیعی است . ولی ما از تمام هم ولایتی ها خواهشمندیم از این مسئله بی تفاوت نگذرند وبا یک شعار در سر که

 یک وجب از خاک سرزمین  پدرانمان واگذارنگردد.                                       

                                                           < به امید خدای  عدالت گر>

 نویسنده:مسعود علیشیری

تاریخ نگارش خبر : پنجشنبه  20 بهمن 1390

/ 0 نظر / 10 بازدید