روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

امامزاده ابراهیمعلی (ع)
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

امامزاده ابراهیمعلی (ع) در حدود 85 کیلومترکه از تهران به سمت قزوین بروید بعد از شهر آبیک، تابلوی دیار مؤمنین طالقان و عکس آیت الله طالقانی شما را به سمت جاده ای در جهت بخش طالقان راهنمایی می‌نماید، بعد از پیمودن حدود 35 کیلومتر قبل از اینکه به شهرک طالقان مرکز بخش طالقان برسید، به سمت چپ که متمایل بشوید از طریق راه روستای گلینک بعد از گذر پل این روستا و ادامه طریق از جبهه شمالی رودخانه شاهرود و بعد از 15 کیلومتر و عبور از روستاهای آرموت و دوراهی سوهان و روشنابدر به یک دوراهی با یک تابلو می‌رسید " بارگاه مقدس امامزاده ابراهیمعلی (ع) شش کیلومتر" و بعد از پیچیدن به سمت چپ و گذر از روستای شهرآسر و عبور از پل رودخانه و ادامه مستقیم جاده و عبور از یک شیب تند به روستای تکیه ناوه می‌رسید. ( شاید علت نام تکیه ناوه نیز بخاطر وجود امامزاده و ناوه نیز به معنی دره یا ناودان می باشد).