روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

بمناسبت بزرگداشت سالگرد درگذشت بزرگمرد راستین، آشیخ علی اکبر مرحوم
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

تکیه ناوه طالقان مرحوم شیخ اکبر شیخ حسنی

بزرگمرد راستین تکیه ناوه طالقان شیخ اکبر شیخ حسنی

بمناسبت بزرگداشت سالگرد درگذشت بزرگمرد راستین، آشیخ

علی اکبر مرحوم

... امروز در جایی ، در باره مرگ نوشته بود :

سر آخر خداوند از من و تو خواهد پرسید:

"آیا زندگی را زندگی کرده ای؟"
عزیز من

مرگ نیز پاره ای از این زندگی با شکوه است.
حتی مرگ را نیز باید جشن گرفت.
مرگ،
قله زندگی ست.
اگر زندگی را به تمامی زیسته باشی،
آنگاه ، زیستن تو، رستن تو
 و مرگ تو نیز، پرواز توست.

====

بدلایل شخصی و اخلاقی ... با توجه به اثبات حسن نیت اینجانب و جذب حداکثری عموم افراد روستای تکیه ناوه ... مطلب فوق " موقتاً "  از اینجا پاک گردید.