روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

عکسی از مراسم بزرگداشت یاد شهدای روستا 1392
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

مصطفی امیرخانی -  تکیه ناوه - طالقان