روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

منظره ای از سد طالقان
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب