روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

عرض تسلیت
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

بدینوسیله خبر درگذشت ناگهانی مرحوم آقای " بهمن کیمیانژاد " فرزند مرحوم آقای دارابعلی شیخ حسنی و حاجیه خانم گلستان شیخ حسنی را به برادر بزرگوارشان جناب آقای سیاوش کیمیانژاد عرض تسلیت نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.