روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

معرفی دوستان و آشنایان - My Friends & Family
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

متن دو زبانه - Matne Doo Zabaneh

دوستان و آشنایان من - my friends

توضیح : با عرض پوزش و توجه به احساس دوستی بیشتر و حفظ احترامات، لقب آقا و مهندس در اول نام گذاشته نشده

Agha,Khanom Va mohandes Dar avvale esm Gozashteh Nashodeh

جهت آشنایی با وبلاگهای اینجانب - Jahat e Yad Va Khater Azizan Baraye Davat Be Khandan Weblaghaye Injaneb

وبلاگهای اینجانب مصطفی امیرخانی - My Weblogs Mostafa Amirkhani

در مورد روستای تکیه ناوه طالقان - Dar Mored e Roostaye Tekiyeh Naveh Taleghan

Tekieh Naveh - Tekiye Nave - Tekiyeh Naveh

Taleqan - Taleghan - Talaghoon - Taleghoon Taleghoun

تکیه ناوه - طالقان - طالقون - طالاقون - تالقون - تالقان - تالاقون

http://amirkhani-mostafa.persianblog.ir

http://mostafa-amirkhani.persianblog.ir

http://mostafaamirkhani.persianblog.ir

تاریخ نگارش 13 تیرماه 1388 می‌باشد.

تاریخهای بالای متن حقیقی نیست!