روستای تکیه ناوه طالقان Tekiyeh Naveh taleghan

معرفي آداب و سنن - شخصيتها Customs & Persons

مشاهیر طالقان ( بزرگان تکیه ناوه) - قسمت اول
نویسنده : مصطفی امیرخانی تاريخ در پاي مطلب
 

طالقانابوالقاسم امیرخانی

در حیرتم از مرام این مردم پست ***

این طایفه زنده کش مرده پرست***

 تا هست به ذلت بکشندش ز جفا ***

تا مرد به عزت ببرندش سردست ( شعر از نیما یوشیج )

چرا ما ایرانیها یاد گرفتیم که از زندگان یاد نکنیم، آنانکه عمر پربرکت خود را وقف نیکی و احسان کردند و خوشبختانه در قید حیات هستند و دیدن آنها جزو واجبات است،

 آنانکه تجربیات گرانبهایی از زندگی پر خیر و برکت دارند، چرا پای حرف دل آنان ننشینیم؟ چرا یادی از آنان نکنیم؟

معرفی استاد حاج ابوالقاسم امیرخانی متخلص به "جوینده " و " فیض "

 ابوالقاسم امیرخانی